Změna v osobě jednatele

Ke dni 31.12.2013 ukončil veškerou pracovní a řídící činnost ve společnosti jeden z jednatelů - pan Ing. Jiří Šiška.

Rozhodnutím valné hromady je novým jednatelem společnosti jmenován pan Štěpán Mejstřík, který bude současně vykonávat funkci vedoucího prodeje.

Pan Štěpán Mejstřík pracuje ve společnostech firmy Charvát Group 17 let. Od jeho angažování ve společnosti Charvát Hykom s.r.o. si slibujeme zejména posílení pozice na tuzemském trhu a využití vyšší integrace s ostatními firmami skupiny.

V jeho práci mu přeji mnoho úspěchů

JUDr. Ing. Jiří Charvát